COVID-19

Krízový plán, Pandemický plán, COVID automatPostupy, pravidlá a podmienky riešenia krízovej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19


Krízový plán bol vytvorený za účelom prevencie a zvládania krízovej situácie v súvislosti s epidemiologickou situáciou spôsobenou novým koronavírusom COVID-19.

Krízový plán zariadenia pri mimoriadnej situácii