Pravidlá pre pobyt PSS mimo ZSSObsadenosť karanténneho miesta - tabuľka:

 


Návrat

24.5.2021

2.6.2021

12.6.2021

22.6.2021

1.7.2021

10.7.2021

1.

OBSADENÉ

OBSADENÉ

OBSADENÉ

OBSADENÉ

OBSADENÉ

OBSADENÉ

2.

OBSADENÉ

OBSADENÉ

OBSADENÉ

OBSADENÉ

OBSADENÉ

OBSADENÉ

3.

voľné

OBSADENÉ

voľné

OBSADENÉ

voľné

voľné

4.

voľné

OBSADENÉ

voľné

voľné

voľné

voľné

 


Návrat

20.7.2021

30.7.2021

9.8.2021

19.8.2021

29.8.2021

7.9.2021

1.

OBSADENÉ

OBSADENÉ

OBSADENÉ

voľné

OBSADENÉ

voľné

2.

voľné

  voľné

voľné

voľné

OBSADENÉ

voľné

3.

voľné

OBSADENÉ

voľné

voľné

OBSADENÉ

voľné

4.

voľné

OBSADENÉ

voľné

voľné

Rezervované

voľné