Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb

Prehľad o voľných miestach a počte čakateľov

v "DOMUM" ZSS Krškany
Druh 

poskytovanej 

službyKapacita

zariadenia

MužiVoľné 

miesta

Muži


Počet čakateľov

MužiDátum

poslednej

aktualizácie


Domov sociálnych služieb85


0


8


26.03.2021


Špecializované zariadenie10


0


3


26.03.2021


Zariadenie podporovaného bývania5


0


1


26.03.2021