Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb


Prehľad o voľných miestach a počte čakateľov

v "DOMUM" Zariadenie sociálnych služieb Krškany

Druh 

poskytovanej 

službyKapacita

zariadenia

MužiVoľné 

miesta

Muži


Počet čakateľov

MužiDátum

poslednej

aktualizácie


Domov sociálnych služieb85


0


8


24.11.2023


Špecializované zariadenie10


0


4


24.11.2023


Zariadenie podporovaného bývania5


0


0


24.11.2023
 
Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby