Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb


Prehľad o voľných miestach a počte čakateľov

v "DOMUM" Zariadenie sociálnych služieb Krškany

Druh 

poskytovanej 

službyKapacita

zariadenia

MužiVoľné 

miesta

Muži


Počet čakateľov

MužiDátum

poslednej

aktualizácie


Domov sociálnych služieb85


0


7


13.06.2024


Špecializované zariadenie10


0


7


13.06.2024


Zariadenie podporovaného bývania5


0


0


13.06.2024
 
Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby