Kontaktné info pre podávanie sťažností

Adresa:                           "DOMUM"

                                         Zariadenie sociálnych služieb Krškany

                                         934 01  Krškany 86


IČO:                                00 656 046

DIČ:                                20 21 22 42 82

 


Telefónny kontakt:        Mgr. Janka Kováčiková, riaditeľka                                                 036 / 6 318 358

               

               Adriana Jančová, hlavná sestra                                                        036 / 3 811 912

                                                                                                                       

               

               Mgr. Eduard Krištof, vedúci prevádzkovo-ekonomického úseku    036 / 6 313 190

                                                                                                                         0948 / 251 117

                                                                                                                         0917 / 546 158

               

               Eva Kršáková, administratívna pracovníčka                                    036 / 6 313 190

              

               Mgr. Iveta Polerecká, sociálna pracovníčka                                    0917 / 546 156

              

               Mgr. Miriam Dóczeová, manažérka kvality/sociálna pracovníčka   0917 / 546 156


                                                                                                                         

                                                                                                                         

 

 

E-mail:                            domum@zsskrskany.sk

Podnety a sťažnosti možno podávať aj priamo do schránky umiestnenej na budove vrátnice.