Projekty


Podporené projekty


Rok 2015:

Nadácia Orange

Daruj Vianoce“  podporila projekt Vianočné trhy v Budapešti sumou 500,00 €ĎAKUJEME!

 Rok 2016:

     Nadácia SPP

     Grantový program OPORA - podporené projekty:

-         Individuálny plán prijímateľa sociálnej služby podporený sumou 1127,00 € na nácvik komunikačných zručností  a dosiahnutie samostatnosti - Komunikátor Tobii S32