OznamyNOVINKA!

Od 19.04.2021 môžu rodinní príslušníci a priatelia našich PSS komunikovať s nami aj on-line prostredníctvom aplikácie SKYPE - meno: Domum Krškany. Každý on-line rozhovor je potrebné vopred dohodnúť na stanovený deň a čas na nižšie uvedených telefónnych číslach.

Ďakujem za pochopenie.
Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19