Uzatvorenie zmluvy v piktogramoch
Dokumenty
 

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 
Rok 2011
Rok 2012(25)
Rok 2013(369)
Rok 2014(218)
Rok 2015(87)
Rok 2016(99)
Rok 2017(46)
Rok 2018(125)
Rok 2019(106)
Rok 2020(119)
Rok 2021(117)
Rok 2022(99)
Rok 2023(91)